โรงเรียนดัง ประกาศควบคุมพื้นที่ ห้ามแสดงสัญลักษณ์ทำทำกิจกรรมการเมือง!

  ข่าวด่วนวันนี้ จากที่นักเรียนทั่วประเทศลุกขึ้นมาแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพด้วยการชูสามนิ้ว และ ผูกโบว์สีขาว เพื่อแสดงสัญลักษณ์การมีสิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมของสังคม โดยพบว่าหลายโรงเรียนมีการแชร์ภาพและคลิปบรรยากาศของกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีทั้งสามารถแสดงสิทธิได้อย่างเสรี และเกิดแรงต่อต้านของครูในโรงเรียน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนบดินทรเดชา-สิงห์ สิงหเสนี-นนทบุรี ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่ "ไม่ใช้สถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง" โดยระบุว่า โรงเรียนไม่ส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ที่ส่อเจตนาให้เกิดความขัดแย้งกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย…