ผู้ป่วยโควิด รอเตียงเพียบ 400-500 ราย เตรียม “Home Isolation” ดูแลตนเองที่บ้าน

ผู้ป่วยโควิด รอเตียงเพียบ 400-500 ราย เตรียม “Home Isolation” ดูแลตนเองที่บ้าน

ผู้ป่วยโควิด

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สถานการณ์เตียงในกรุงเทพฯและปริมณฑล ยังไม่ดีขึ้น โดบพบว่ามีผู้รอเตียงที่บ้านจำนวนมาก จนถึงขณะนี้ ผู้ที่แจ้งประสานเตียง เมื่อมีผลการตรวจยืนยันติดโควิด-19 ผ่านสายด่วน 1668 พบว่า ยังมีผู้ติดเชื้อรอเตียงอยู่ราว 400-500 ราย

 

ดังนั้น ในวันที่ 28 มิถุนายนนี้ อาจจะมีการออกแนวทางการดูแลตนเองที่บ้าน (Home Isolation) ของผู้ป่วยระหว่างรอเตียง โดยเป็นการให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง ระหว่างที่รอการเข้ารับการรักษาใน รพ.

 

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ผู้ป่วยทุกรายต้องใช้แนวทางนี้ โดยจะมีการคัดกรองเบื้องต้น จากเจ้าหน้าที่ก่อนว่า กรณีใดที่สามารถให้ดูแลตนเองที่บ้านก่อนได้ ระหว่างประสานเตียง ส่วนรายใดที่จำเป็นต้องรับเข้ารักษาทันที ก็จะประสานหาเตียงโดยเร็ว

 

สำหรับในรายที่พิจารณาว่า สามารถรอเตียงอยู่ที่บ้านได้นั้น จะมีการแจกอุปกรณ์เครื่องมือ ในการติดตามอาการเบื้องต้น เช่น ปรอทวัดไข้ กับที่วัดออกซิเจน รวมถึง จะมีเทเลเมดสอบถามอาการทุกวัน และอาจจะมีคนไปเยี่ยมบ้านในบางราย โดยประสานภาคประชาสังคม เข้ามาร่วมติดตามดูแลผู้ป่วยด้วย

 

กรณี ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงบางอย่าง แต่ยังไม่มีอาการ อาจจะให้ยาฟาวิพิราเวียร์กินที่บ้านด้วย ถ้าสบายดีไม่มีอาการอะไรเลย ก็อาจจะให้ฟ้าทะลายโจร ทั้งนี้ แนวทาง Home Isolation หลักการจะใช้ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีปัญหาเรื่องเตียงก่อน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ก็เริ่มๆ จะมีปัญหาเรื่องเตียงเช่นกัน

 

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือ จะต้องลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงให้ได้ ซึ่งจะต้องดำเนินการใน 3 เรื่อง คือ 1. มาตรการรัฐบาลต้องเข้มพอ 2. ประชาชน ผู้ประกอบการ และทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือ ไม่ใช่ปิดแคมป์แล้วแยกกันหนีออกต่างจังหวัด และ 3. มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคต้องเข้มแข็งในทุกระดับ ทุกพื้นที่

 

“ถ้า 3 เรื่องนี้ดำเนินการได้ดี ผู้ติดเชื้อไม่มากขึ้น มีผู้ติดเชื้อเท่านี้จริง ๆ มีการปรับเรื่องเตียงไปตามสานการณ์ มีการจัดทำ Home Isolation และมีกระบวนการทุกคนมาร่วมกันหมดจริง ๆ ก็เชื่อว่าสถานการณ์เตียงก็จะค่อย ๆ ดีขึ้น แต่ถ้าผู้ติดเชื้อมากขึ้น หรือผู้ติดเชื้อเท่านี้จริงหรือไม่ ก็ต้องหาทางเอาตัวเลขที่แท้จริงออกมาให้ได้”นพ.สมศักดิ์ กล่าว

 

ขณะที่สถานการณ์เตียง ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564 แยกเป็น AIR-ICU ว่าง 38 เตียง อัตราครองเตียง 88.6% Modified AIR ว่าง 54 เตียง อัตราครองเตียง 92.8% ห้องไอซียูรวม ว่าง 27 เตียง อัตราครองเตียง 91.5% ห้องแยก ว่าง 458 เตียง อัตราครองเตียง 88.4%

 

ในส่วนของห้องสามัญ ว่าง 1,406 เตียง อัตราครองเตียง 83.5% ฮอสพิเทล ว่าง 3,063 เตียง อัตราครองเตียง 77.3% และเตียงสนาม ว่าง 778 เตียง อัตราครองเตียง 76.9% รวมว่าง 5,824 เตียง อัตราครองเตียง 81%

ข้อมูล :The Bangkok Insight

ติดตาม ข่าวด่วนวันนี้ ได้ที่เว็บไซต์ www.posttodaynews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *