ทางเดินอาหารอักเสบเฉียบพลันจากไวรัส (GASTROENTERITIS, ACUTE VIRUS)

ทางเดินอาหารอักเสบเฉียบพลันจากไวรัส (GASTROENTERITIS, ACUTE VIRUS)

ทางเดินอาหารอักเสบ

ทางเดินอาหารอักเสบอย่างเฉียบพลันจากไวรัส ประกอบด้วยอย่างน้อยสองกลุ่มที่มีความแตกต่างทางระบาดวิทยา คือ ทางเดินอาหารอักเสบจากไวรัสชนิดประปราย (Sporadic viral gastroenteritis) หรือ ลำไส้อักเสบจากโรทาไวรัส อีกกลุ่มคือ ทางเดินอาหารผิดปกติจากไวรัสชนิดที่มีการระบาด (Epidemic viral gastroenteropaty)

โรทาไวรัส ROTAVIRAL ENTERITIS

ลักษณะโรค

  • มีการอักเสบของระบบทางเดินอาหารชนิดรุนแรง ที่พบได้บ่อยที่สุดร้อยละ 50ในทารกและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มีอาการไข้อุจจาระร่วงและอาเจียน และพบบ่อยคือมีอาการขาดน้ำรุนแรงและเสียชีวิตในกลุ่มผู้มีอายุน้อย เพราะเสียของเหลวจากร่างกายทางอาเจียนและทางอุจจาระ ผู้ป่วยทุติยภูมิจากการสัมผัสในครอบครัวพบได้บ่อยเฉพาะเด็ก ผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไม่แสดงอาการเกิดขึ้นได้บ่อย อุจจาระของเด็กเหล่านี้มีลักษณะเด่นคือเป็นน้ำมีฟอง กลิ่นเปรี้ยวมีฤทธิ์เป็นกรด

การวินิจฉัยโรค

  • ไวรัสสามารถแยกได้จากอุจจาระและ Rectal swab หรือวิธีทางอิมมูโนวิทยา สามารถตรวจโดยวิธี ELISA, CF, IF neutralization ในเซลล์เพาะเลี้ยง และวิธีตรวจทางน้ำเหลืองอื่นๆ อาจตรวจพบ Adenovirus 40 และ 41 ในผู้ป่วยบางรายที่ป่วยด้วยทางเดินอาหารอักเสบอย่างเฉียบพลันในทารก ซึ่งพบโดยวิธี genus specific ELISA

สาเหตุ

  • โรทาไวรัส ขนาด 70 nm (แต่เดิมเรียก Orbivirus, revoirus like, duovirus) อยู่ในตระกูล Revoiridae ซึ่งมีอย่างน้อย 4 serotyps ที่พบในมนุษย์ โรตาไวรัสในมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับโรทาไวรัสในสัตว์ โดยมีชนิดแอนติเจนบางส่วนร่วมกัน

วิธีติดต่อ

  • น่าจะเป็นจากอุจจาระสู่ปาก และเป็นไปได้ว่าจากอุจจาระสู่ทางเดินหายใจ

ระยะฟักตัว

  • 48 ชั่วโมง โดยประมาณ

ระยะติดต่อ

  • ในระยะที่เป็นโรคอย่างเฉียบพลันและหลังจากนั้น ในขณะที่มีอาการจะมีการปล่อยไวรัสออกมา ไวรัสไม่สามารถพบได้หลังจากวันที่ 8 ของการป่วย ถึงแม้จะมีรายงานว่าบางรายมีการปล่อยไวรัสได้นานถึง 23 วัน

ที่มา : ddc.moph.go.th

ติดตาม ข่าวด่วนวันนี้ ได้ที่เว็บไซต์ www.posttodaynews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *