โรงเรียนดัง ประกาศควบคุมพื้นที่ ห้ามแสดงสัญลักษณ์ทำทำกิจกรรมการเมือง!

โรงเรียนดัง ประกาศควบคุมพื้นที่ ห้ามแสดงสัญลักษณ์ทำทำกิจกรรมการเมือง!

บดินทรเดชา-สิงห์ สิงหเสนี-นนทบุรี ออกประกาศควบคุมพื้นที่ ห้ามแสดงสัญลักษณ์ทำทำกิจกรรมการเมือง หรือ แอบอ้างชื่อโรงเรียนแสดงออกไม่เหมาะสม

 

ข่าวด่วนวันนี้ จากที่นักเรียนทั่วประเทศลุกขึ้นมาแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพด้วยการชูสามนิ้ว และ ผูกโบว์สีขาว เพื่อแสดงสัญลักษณ์การมีสิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมของสังคม โดยพบว่าหลายโรงเรียนมีการแชร์ภาพและคลิปบรรยากาศของกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีทั้งสามารถแสดงสิทธิได้อย่างเสรี และเกิดแรงต่อต้านของครูในโรงเรียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนบดินทรเดชา-สิงห์ สิงหเสนี-นนทบุรี ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่ "ไม่ใช้สถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง" โดยระบุว่า โรงเรียนไม่ส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ที่ส่อเจตนาให้เกิดความขัดแย้งกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมประชาธิปไตยในโรงเรียนแห่งรัฐ "ไม่ใช้สถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง"

 

จึงกำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่ภายในและภายนอกรั้วโรงเรียน คือ โรงเรียนไม่อนุญาตและไม่สนับสนุนให้ใช้พื้นที่หรือบุคลากร หรือ วัสดุอุปกรณ์เพื่อการชุมนุมหรือการแสดงออกใดๆ หรือ แอบอ้างชื่อโรงเรียนเพื่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องตามครรลองระบอบประชาธิปไตย

ประกาศ บดินทรเดชา
ที่มา: www.khaosod.co.th
ติดตาม ข่าวด่วนวันนี้ ได้ที่เว็บไซต์  www.posttodaynews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *