เปิดร่างปลดล็อกระยะ 4 นั่งดื่มเหล้าในร้านได้ ห้ามสาวเชียร์เบียร์ สัมมนา แข่งกีฬาได้

เปิดร่างปลดล็อกระยะ 4 นั่งดื่มเหล้าในร้านได้ ห้ามสาวเชียร์เบียร์ สัมมนา แข่งกีฬาได้

ศบค.เปิดเผยร่างปลดล็อก ระยะที่ 4 พร้อมชงเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณา เฮร้านอาหาร โรงแรมขายเหล้าได้แล้ว เผยรายละเอียด

 

 

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ข่าวด่วนวันนี้ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ประจำวัน ว่า คณะกรรมการอยู่ระหว่างการยกร่างมาตรการต่างๆ ระยะที่ 4 โดยวันที่ 12 มิ.ย. คณะกรรมการ ศบค.ชุดใหญ่ จะพิจารณาอีกครั้ง โดยฉบับร่างจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มกิจกรรม คือ 1การผ่อนผันการใช้สถานที่ของโรงเรียน สถานบันการศึกษา 2 กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต และ 3กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือ สันทนาการ ซึ่งอาจจะมีการเพิ่มเติมหรือปรับลด ขึ้นอยู่กับ ศบค.ชุดใหญ่

กลุ่มที่ 1 ให้โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชาเปิดได้แล้ว หน่วยงานราชการ กำกับของรัฐ ที่จะจัดอบรม สัมมนา ในหลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้นสามารถทำได้แล้ว

 

 

กลุ่มที่ 2 กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต
-ก. การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป ไม่รวมถึงสถานบริการผับ บาร์ คาราโอเกะ การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ด้วยความมีระเบียบและงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ภายใต้การควบคุมกำกับของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ผู้ให้บริการสวมหน้ากากเสมอ ดูแลความสะอาดพื้นผิว สัมผัสร่วม ห้องสุขา การกำจัดขยะ จุดบริการล้างมือ การเว้นระยะห่าง โดยสามารถนั่งดื่มได้แต่ไม่อยากให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น สาวเชียร์เบียร์ เพราะไม่ต้องการให้ใกล้ชิด เว้นระยะห่าง
-ข. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก สถานการรับเลี้ยงเด็กรายวัน ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุรายวัน สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ โดยจะต้องมีการแบ่งพื้นที่ อย่างน้อย 2 ตารางเมตรต่อคน โดยให้ครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแล ซึ่งผ่านหลักสูตรการดูแลเด็กปฐมวัย และการป้องกันควบคุมโรค โดยจำนวนผู้ดูแลจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
-ค.ห้องประชุมโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินตค้า สถานที่จัดนิทรรศการ โรงมหรสพ โรงหนัง สถานที่เพื่อการจัดประชุมสัมมนา
-ง.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เช่น ท้องฟ้าจำลอง
-จ.ขนส่งสาธารณะ รถโดยสารประจำทาง รถปรับอากาศ รถตู้ระหว่างจังหวัด รถไฟ เครื่องบิน ให้นั่งติดกัน 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่งได้

กลุ่ม 3 กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือ สันทนาการ
-ก.กิจการถ่ายภาพยนตร์ วิดีทัศน์ รายการโทรทัศน์ กองถ่ายทำ รวมทุกแผนกไม่เกิน 150 คน มีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน
-ข.สถานประการเพื่อสุขภาพ สปา ออนเซ็น อบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ำ เว้น อาบอบนวด
-ค.สวนสนุก สนามเด็กเล็ก สวนน้ำ สระว่ายน้ำสาธารณะ เว้นบ้านบอล
-ง.สถานกีฬากลางแจ้ง โรงเรียนศิลปะการต่อสู้ โรงยิม สถานที่ออกกำลังกาย จัดการแข่งขันไม่มีผู้ชม ต้องลงทะเบียนการแข่งขัน
-จ.สวนสาธารณะ ลานกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกาย
-ฉ.ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงมหรสพ สวนสนุก แต่ร้านเกมภายนอกไม่ได้

ที่มา: www.khaosod.co.th
ติดตาม ข่าวด่วนวันนี้ ได้ที่เว็บไซต์ www.posttodaynews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *