“บิ๊กป้อม” ห่วงพิษ “โควิด” สั่ง บจธ.ลุยหาที่ดินทำกิน ช่วยเหลือเกษตรกร

"บิ๊กป้อม" ห่วงพิษ "โควิด" สั่ง บจธ.ลุยหาที่ดินทำกิน ช่วยเหลือเกษตรกร

"บิ๊กป้อม" ห่วงเกษตรกรเชียงราย ได้รับผลกระทบวิกฤติ "โควิดฯ" ลุยช่วยเหลือหาที่ดินทำกินต่อเนื่อง "เฉลิมเกียรติ" แนะทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดศาสตร์พระราชา ช่วยชุมชนอย่างยั่งยืน 

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.63 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมด้วย นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน และได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 ในพื้นที่ จ.เชียงราย 3 พื้นที่

โดย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้สั่งการให้ บจธ.เร่งดำเนินการความช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน และได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 โดยเปิดช่องทางในการให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีที่ดินทำกินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน โดยช่วงเช้าได้เดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน หลังจากที่ชุมชนได้ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ปลูกไม้ยืนต้นไว้ให้ร่มเงาและนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต พัฒนาแปลงที่ดินของตนเองจนมีพืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ เช่น ผักเชียงดา ฟังทอง ถั่วฝักยาว ถั่วลิสง ผักสลัด ไว้บริโภคได้ในแต่ละครัวเรือน รวมถึงได้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดไว้ทานและส่งขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง โดยตนได้ให้แนวทางในการพัฒนาพื้นที่และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และนำทีมลงตรวจพื้นที่แต่ละแปลง พร้อมให้กำลังใจแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ ขอให้ทุนคนตั้งใจทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักของศาสตร์พระราชา และจะกลับมาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอีกครั้งหนึ่ง

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ กล่าวต่อว่า ต่อมาคณะได้เดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชา วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์เชียงราย ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชา วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์เชียงราย โดยมีพระอาจารย์วิบูลย์ ธมเตโช เจ้าอาวาส พร้อมทั้งพี่น้องเกษตรกรกลุ่มสมาชิกให้การต้อนรับ ความคืบหน้าในปัจจุบัน พระอาจารย์วิบูลย์ ได้นำพาชุมชนร่วมพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณแปลงที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้ตรงตามหลักของเกษตรทฤษฎีใหม่และศาสตร์พระราชา โดยแต่ละแปลงได้รับโจทย์ว่าจะต้องปลูกพืชผักสวนครัวที่ไม่ซ้ำกัน เพื่ออย่างน้อยจะได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้ภายในชุมชน และปลูกตามทฤษฎีบันได 9 ขั้น ในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางกลุ่มสมาชิกฯ ได้แบ่งไว้เป็นบ่อน้ำส่วนกลางที่สามารถใช้น้ำได้ตลอดทั้งปี ร้านค้าเกษตรชุมชนและลานธรรมไว้สำหรับเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ร่วมกันสวดมนต์ทุกวันพระและในวันดังกล่าววิสาหกิจชุมชน และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ บจธ.ได้ร่วมใจกันหล่อพระพุทธรูป และปลูกต้นไม้มงคลบริเวณลานธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชชินี จากนั้นในช่วงบ่าย คณะได้เดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน โยนกนคร (บ้านสันต้นเปา) ต.สันต้นเปา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งได้ประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ของ บจธ. แก่กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน โยนกนคร (บ้านสันต้นเปา) ที่ยืนเรื่องขอความช่วยเหลือมายัง บจธ. ข่าวด่วนวันนี้ 

"จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งพี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก บางคนตกงาน บริษัทร้านค้าปิด รัฐบาลจึงมีนโยบายที่ต้องการให้ประชาชนมีที่ทำกิน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้บนที่ดินของตัวเอง โดยจะมี บจธ.เข้าไปช่วยสนับสนุนจัดซื้อที่ดินให้ท่านได้เช่า ถ้าเข้มแข็งก็เช่าซื้อ โดยเมื่อได้รับการจัดสรรที่ดินแล้ว บจธ.จะเข้าไปช่วยสนับสนุนการฝึกอบรมศาสตร์พระราชาให้กับท่าน อีกทั้งยังมีทีมคณะจารและผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาช่วยอีกทางหนึ่ง จึงเป็นโอกาสที่ดีของชุมชนนี้ได้จะได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนเพื่อช่วยให้พี่น้องได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาที่ดินผืนนี้ให้ตกไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ใช้ประโยชน์ต่อไป" พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ กล่าว.

 

ที่มา : www.thairath.co.th

ติดตาม  ข่าวด่วนวันนี้ ได้ที่เว็บไซต์  www.posttodaynews.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *