คลังรายงานหนี้สาธารณะ ช่วงเดือน ต.ค.62-มี.ค.63

คลังรายงานหนี้สาธารณะ ช่วงเดือน ต.ค.62-มี.ค.63

 

 

ข่าวด่วนวันนี้ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบหนี้สาธารณะตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลังของรัฐ 61 มาตรา 51 ที่กำหนดให้กระทรวงการคลังต้องรายงานหนี้สาธารณะให้รัฐบาลทราบทุก 6 เดือน โดยในรอบนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะในช่วงเดือน ต.ค.62-มี.ค.63 ทั้งหมด 4 ด้านประกอบด้วย

1.สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ตามกรอบการบริหารหนี้สาธารณะ ต้องไม่เกิน 60% ล่าสุด เดือน มี.ค.อยู่ที่ระดับ 41.69% หรือ 7.018 ล้านล้านบาท และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) 16.8 ล้านล้านบาท

 

 

2.สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบไม่เกิน 35% เดือน มี.ค.อยู่ที่ 28.26% โดยภาระหนี้ของรัฐบาล มีจำนวน 720,407 ล้านบาท และประมาณการรายได้ประจำอยู่ที่ 2.54 ล้านล้านบาท

3.สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด ไม่เกิน 10% เดือน มี.ค.อยู่ที่ 2.73% โดยหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 191,394 ล้านบาท และมีหนี้สาธารณะทั้งหมด 7.018 ล้านล้านบาท

และ 4.สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ ไม่เกิน 5% เดือน มี.ค.อยู่ที่ 0.18%โดยมีภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 17,696 ล้านบาท และ รายได้จากการส่งออก และ บริการ 9.957 ล้านล้านบาท “ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลยังสามารถรักษากรอบวินัยการเงินการคลังไว้ได้ โดยยอดหนี้สาธารณะทั้ง 4 ด้าน ไม่เกินกรอบที่กฎหมายกำหนดแน่”.

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: www.thairath.co.th

ติดตาม ข่าวด่วนวันนี้ ได้ที่เว็บไซต์ www.posttodaynews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *