ตัดงบประจำ64กว่า800ล้านรับมือโควิด-19

ตัดงบประจำ64กว่า800ล้านรับมือโควิด-19

ครม. รับทราบปรับลดงบประมาณปี 2564 กว่า 800 ล้านบาท รับมือโควิด-19

 

 

ข่าวด่วนวันนี้ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ได้รับทราบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ส่วนราชการต่างๆ เสนอ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อาทิ

 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปรับลด 60,271,400 บาท สถาบันพระปกเกล้า ปรับลด 20,968,163 บาท

 

สำนักงานศาลยุติธรรม ปรับลด 157,866,100 บาท

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปรับลด 33,806,000 บาท

 

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินปรับลด 23,079,100 บาท

 

สำนักงาน ป.ป.ช.ปรับลด 166,725,600 บาท

 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปรับลด 298,516,800 บาท

 

สำนักงานอัยการสูงสุดปรับลด 141,716,500 บาท

 

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปรับลด 10,556,300 บาท

 

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ปรับลด 13.9633 ล้านบาท

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: www.posttoday.com

ติดตาม ข่าวด่วนวันนี้ ได้ที่เว็บไซต์ www.posttodaynews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *